thông cống nghẹt,thong cong nghet,thong cau nghet,thông cầu nghẹt

Các quy định quản lý chất thải nguy hại và mẫu báo cáo mới nhất

Các quy định về quản lý chất thải nguy hại và mẫu báo cáo mới nhất, cũng như những quy trình, thời hạn nộp báo cáo chất thải nguy hại dựa trên nghị định của chính phủ và theo thông tư của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường sẽ được chúng tôi tổng hợp và giới thiệu đến bạn trong nội dung của bài viết này.


Các quy định về quản lý chất thải nguy hại mới nhất hiện nay


Trước đó, chúng tôi đã chia sẻ tới bạn định nghĩa chất thải nguy hại là gì cũng như các tác động tiêu cực mà nó gây ra. Để có thể bảo vệ môi trường sống, tính mạng, sức khỏe và nền kinh tế nước nhà, việc giải quyết chất thải nguy hại ngày càng được quan tâm hơn, tập trung xử lý triệt để.

Theo đó, Nhà nước đã ban hành những thông tư, văn bản pháp luật về việc quản lý chất thải nguy hại tại Việt Nam với những quy định, điều khoản cụ thể đối với từng đơn vị, tổ chức.

Cụ thể đó là thông tư về quản lý chất thải số 36/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài Nguyên & Môi Trường (BTNMT), nghị định số 38 về việc quản lý chất thải nguy hại (38/2015/NĐ-CP) của chính phủ, quyết định số 43/2007/QĐ-BYT của Bộ Y Tế và quyết định số 43/2007/QĐ-BYT của Bộ Y Tế.
 
Các quy định về quản lý chất thải nguy hại mới nhất hiện nay

Các quy định về quản lý chất thải nguy hại mới nhất hiện nay

Trong thông tư quy định về việc xử lý chất thải nguy hại số 36/2015/TT-BTNMT đã nêu rõ:

- Các quy chế quản lý chất thải nguy hại là gì và đối tượng áp dụng.

- Quy trình của việc quản lý chất thải nguy hại đối với các chủ nguồn thải, đã được quy định tại Phụ lục 2(A).

- Quy trình của việc quản lý chất thải đối với các chủ xử lý chất thải, đã được quy định từ Khoản 2 đến Khoản 13 của Điều 9.

- Quy trình liên quan đến những điều kiện cấp phép về xử lý chất thải nguy hại, đã được quy định tại Phụ lục 2(B).

Ngoài ra, trong thông tư pháp luật số 36 quy định về việc quản lý chất thải nguy hại, BTNMT cũng đã nêu rõ tiêu chí quan trọng những phương tiện, thiết bị thu gom các chất thải nguy hại cần đáp ứng. Hơn nữa, quy về kho lưu trữ chất thải nguy hại cũng được kể đến trong Phụ lục ở 2 thông tư này.

Xem thêm: https://thongcongnghethcm.net/top-5-phuong-phap-xu-ly-chat-thai-nguy-hai-an-toan-hieu-qua-nhat.html
 

Các quy định về báo cáo chất thải nguy hại


Dựa theo các quy chế về quản lý chất thải nguy hại tại Việt Nam ở Khoản 6 Điều 7 trong thông tư 36/2015/TT-BTNMT và tại Khoản 6 Điều 7 trong nghị định số 38/2015/NĐ-CP đã quy định tất cả những doanh nghiệp có hoạt động phát sinh ra chất thải nguy hại đều phải chịu trách nhiệm lập báo cáo về quản lý chất thải nguy hại.
 
Các quy định về báo cáo chất thải nguy hại

Các quy định về báo cáo chất thải nguy hại

Các quy định về báo cáo chất thải nguy hại có chỉ rõ:

- Báo cáo chất thải nguy hại sẽ nộp ở đâu và cho cơ quan nào. Cụ thể hơn đó là Sở Tài Nguyên và Môi Trường ở nơi có phát sinh ra chất thải nguy hại.

- Báo cáo chất thải nguy hại sẽ được thực hiện theo định kỳ hàng năm, tính từ ngày 01/01 cho đến hết ngày 31/12 và thời hạn để nộp báo cáo về quản lý chất thải nguy hại cho Sở Tài Nguyên & Môi Trường là trước 01/01 của năm tiếp theo.

- Đối với trường hợp doanh nghiệp mà không nộp báo cáo chất thải nguy hại theo định kỳ thì sẽ bị xử phạt hành chính từ 5 triệu đến 10 triệu đồng dựa trên Nghị định số 155/2016/NĐ-CP (Điểm a, Khoản 1, Điều 21).

- Bên cạnh việc báo cáo định kỳ, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền vẫn được cho phép yêu cầu những chủ nguồn thải nộp báo cáo quản lý chất thải đột xuất.
 

Các quy định về khu vực lưu trữ chất thải nguy hại


Về việc lưu trữ chất thải nguy hại đã được quy định chi tiết tại Phụ lục 2 trong thông tư số 36/2015/TT-BTNMT. Theo đó, các đơn vị khi lưu trữ chất thải nguy hại (CTNH) cần phải bảo đảm 4 yêu cầu như sau:
 
Các quy định về khu vực lưu trữ chất thải nguy hại

Các quy định về khu vực lưu trữ chất thải nguy hại

1. Khu vực lưu trữ CTNH phải đáp ứng đủ những yêu cầu chung sau đây:

- Mặt sàn trong khu vực lưu trữ chất thải nguy hại phải đảm bảo kín khít, không bị thẩm thấu và tránh không để cho nước mưa tràn từ bên ngoài vào.

 - Có mái che kín nắng và mưa cho tất cả khu vực lưu trữ CTNH, trừ những thiết bị lưu trữ CTNH với dung tích lớn hơn 2 mét khối thì có thể đặt bên ngoài trời; có các phương pháp hay thiết kế để hạn chế việc gió trực tiếp thổi vào bên trong.
 
- Có giải pháp cách ly với những loại hay nhóm CTNH khác có tính năng phản ứng hóa học với nhau.

- Khu vực lưu trữ CTNH phải được đảm bảo không bị chảy tràn chất lỏng ra ngoài khi có sự cố đổ tràn, rò rỉ.

2. Khu vực lưu trữ CTNH dễ cháy, dễ nổ phải đảm bảo khoảng cách không được dưới 10 mét với lò hơi và những thiết bị đốt khác.

3. Chất thải lỏng có chứa PCB (Polychlorinated biphenyl), những chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy thuộc vào đối tượng quản lý của Công ước Stockholm và những thành phần nguy hại hữu cơ halogen khác (vượt qua ngưỡng CTNH dựa theo quy định tại QCKTMT về ngưỡng CTNH), phải được chứa bên trong những bao bì cứng hay thiết bị lưu trữ đặt trên những tấm nâng và không được xếp chồng lên nhau.

4. Khu vực lưu trữ CTNH phải được trang bị gồm có:
 
Khu vực lưu trữ CTNH phải được trang bị đầy đủ thiết bị

Khu vực lưu trữ CTNH phải được trang bị đầy đủ thiết bị

- Thiết bị phòng cháy chữa cháy dựa theo hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền về phòng cháy chữa cháy dựa trên quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy.

- Vật liệu hấp thụ (ví dụ như mùn cưa hoặc cát khô) và xẻng để có thể dùng trong những trường hợp rơi vãi, rò rỉ, đổ tràn CTNH ở dạng lỏng.

- Biển dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa thích hợp với loại CTNH được lưu trữ dựa theo TCVN 6707:2009 với kích thước ít nhất là 30cm mỗi chiều.

- Đối với những cơ sở y tế thì khu vực lưu trữ phải đáp ứng những quy định về quản lý chất thải y tế.
 

Mẫu báo cáo chất thải nguy hại tiêu chuẩn mới nhất


Mẫu báo cáo chất thải nguy hại mới nhất tính cho đến thời điểm hiện tại là mẫu báo cáo đã được quy định ở Phụ lục 4(A) trong thông tư 36/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài Nguyên & Môi Trường.

Mẫu báo cáo chất thải nguy hại dựa trên thông tư số 36/2015/TT-BTNMT bao gồm 4 phần chính và 2 phụ lục. Trong đó:

- 4 phần chính bao gồm: Phần khai chung, tình hình chung về việc phát sinh và QLCTNH trong kỳ vừa qua, các kế hoạch QLCTNH trong kỳ báo cáo tiếp theo và những vấn đề liên quan khác.

- Phụ lục 1 bao gồm: Thống kê các chất thải thông thường và chất thải phát sinh.

- Phụ lục 2 bao gồm: Các liên chứng từ chất thải nguy hại và bản sao hợp đồng chuyển giao các chất thải nguy hại đối với những chủ xử lý rác thải nguy hại hợp tác ở trong kỳ báo cáo để được sự xác nhận của Sở Tài Nguyên và Môi Trường.
 
Mẫu báo cáo chất thải nguy hại tiêu chuẩn mới nhất

Mẫu báo cáo chất thải nguy hại tiêu chuẩn mới nhất

Với những chứng từ chất thải nguy hại được nộp cùng ở trong báo cáo định kỳ của các chủ nguồn thải cũng sẽ có mẫu riêng. Một bộ chứng từ gồm có 9 liên, mỗi một lần gom rác thải là một bộ chứng từ nhằm giúp doanh nghiệp xác nhận khối lượng đã giao, các đơn vị vận chuyển xác nhận khối lượng đã được nhận, các đơn vị xử lý xác nhận khối lượng đã được xử lý.

Mẫu chứng từ về chất thải nguy hại mới nhất đã được quy định ở Phụ lục 3(B) trong thông tư về quy định xử lý chất thải nguy hại tại Việt Nam số 36/2015/TT-BTNMT.

Bên cạnh đó, riêng đối với chủ nguồn thải mới, cần phải đăng ký sổ theo dõi các chất thải nguy hại (còn được gọi là mẫu sổ chủ nguồn thải của chất thải nguy hại) với Bộ Tài Nguyên & Môi Trường. Mẫu sổ này cũng đã được quy định ở trong thông tư số 36/2015/TT-BTNMT, ở Phụ lục 6B.

Qua bài viết này, hy vọng chủ đề “Các quy định quản lý chất thải nguy hại và mẫu báo cáo mới nhất” đã mang tới cho những doanh nghiệp các thông tin bổ ích.
Tin liên quan 1

Đánh giá của khách hàng:

Phản hồi của anh Trương Thanh Sang về các dịch vụ chạy quảng cáo google adword

Chào quý công ty tôi tên Trương Thanh Sang nhà ở 233 đường bình giã quận Tân Bình nhà có bồn rửa chén bị nghẹt nước ứ đọng lại trong nhà tắm cũng vậy hiện nước rút rất chậm, tôi có mua các dụng cụ thông nghẹt như dây lò xo quay bằng tay giá 200k, mua hóa chất thông tắc đường ống đổ vào, có áp dụng các phương pháp thông nghẹt trên mạng nhưng cũng không có hiệu quả.

Sau đó tôi lên mạng internet gõ vào từ khóa "Công ty thông cống nghẹt tại quận Tân Bình" thì hiểu thị rất nhiều kết quả trong đó tôi chú ý nhất tới các kết quả đầu tiên chạy quảng cáo google adword có ghi là "thông cống nghẹt giá 200k, bảo hành 2 năm" tôi liền gọi cho số hotline của trang này thì gặp 1 anh kêu cho thợ qua xử lý, sau đó anh thợ đến và cho máy vào trong đường ống xử lý khoảng 20 phút sau thì xong và tính tiền hết 12 triệu với 40 mét dây...Chi phí quá là cao, tôi có hỏi anh thợ là thời gian bảo hành bao lâu, anh thợ nói 2 năm và viết phiếu thu.

Sau khi sử dụng được 1 tháng sau thì bị nghẹt lại tôi có gọi điện đến công ty đó nói tình trạng bị nghẹt và nói công ty cho nhân viên đến bảo trì nhưng đợi mãi không thấy nhân viên qua, tôi gọi hối nhân viên qua nhưng không nghe máy, tôi rất bực gọi đến công ty khiếu nại nhưng vẫn không hồi âm.

Qua đây tôi cảnh báo cho quý khách hàng nên tìm hiễu kỹ trước khi quyết định, tìm hiểu tên tuổi, địa chỉ rõ ràng hay không, có số điện thoại bàn, nhân viên tư vấn có nhiệt tình không, công ty đó có giao diện website có đẹp trình bày rõ ràng hay không. Nếu được hãy gọi cho các đơn vị khác để tham khảo giá cả sau đó hãy quyết định.

Thông đường ống thoát nước sân thượng

Anh Nguyễn Huỳnh Anh Tuấn nhà ở đường Phạm Văn Bạch quận tân bình có gọi đến công ty hỏi nhà có đường ống thoát nước trên sân thượng bị nghẹt mỗi khi mưa to là nước tràn qua hành lan vào trong nhà, chổ cống thoát nước có phiểu ngăn rác thải mà không biết sao lại bị nghẹt, sau đó anh lên mạng internet đánh vào tìm kiếm thông nghẹt đường ống thoát nước và hiểu thị top đầu là các công ty quảng cáo với lời mời hấp dẫn như thông nghẹt cống giảm giá 50%, giá chỉ 200k...

Sau đó anh lấy điện thoại gọi cho 1 trang web chạy quảng cáo google adword có thứ hạng cao nhất, sau đó nhân viên đến xử lý cho 1 cộng dây cáp dài vào đường ống quay quay sau 15 phút thì nước chảy thông thoáng. Anh thợ thu dây lại đo chiều dài dây 20m và tính chi phí là 10 triệu...Ôi trời sao mắc thế sao trên website ghi giảm giá 50% hoặc giá chỉ 200k mà giờ tính giá tới 10 triệu quá nhiều. Anh thợ nói giá trên chỉ giành cho khách hàng cũ không áp dụng cho khách hàng mới.

Lời khuyên: Không nên gọi cho các đơn vị chạy quảng cáo để mức giá rẻ, hoặc những lời mời gọi bảo hành 3 đến 5 năm, quảng cáo như vậy nếu nhìn nhận thì quá ảo không có dịch vụ nào bảo hành với thời gian cao như vậy. Quý khách nên xem số điện thoại, địa chỉ công ty rõ ràng, có số điện thoại bàn, có website rõ ràng, sau đó gọi khảo sát nhiều chổ xem cách tư vấn của các đơn vị như thế nào hoặc hỏi thông cống nghẹt giá bao nhiêu tiền sau đó hãy quyết định

Cách nhận biết các công ty chạy quảng cáo lừa đảo

Khách hàng Nguyễn Bảo Anh ở tại địa chỉ 234 Thân Nhân Trung, Phường 13, Quận Tân Bình có gọi điện đến công ty nhờ tư vấn anh thông tắc đường ống hết 5 triệu, Anh thắc mắc tại sao chi phí lại cao như vậy, anh có lên mạng internet đánh vào từ khóa thông cống nghẹt thì top đầu có máy trang quảng cáo Adword với chi phí thông nghẹt chỉ 100k.

Cách nhận biết các công ty chạy quảng cáo lừa đảo.

Khi bạn gõ vào google thấy máy trang quảng cáo chi phí thông nghẹt rẻ với 80k, 100k...Đây là các đơn vị để giá thấp để dụ dỗ khách hàng gọi cho họ đến xử lý, nhưng khi đến nơi xử lý họ làm đủ trò để đẩy giá dịch vụ lên cao như trường hợp của anh Nguyễn Bảo Anh gặp phải.

Quý khách hàng thử nghĩ một dịch vụ uy tín thì không khi nào họ phá giá, ông bà ta thường nói của rẻ là của hôi nên quý khách hàng cân nhắc trước khi sử dụng các dịch vụ này. Quý khách nên lựa chọn các đơn vị uy tín có địa chỉ rõ ràng, có google map chỉ đường đi, được nhiều khách hàng đánh giá tích cực, có webiste gih rõ thông tin, hình ảnh máy móc xử lý.

Lưu ý: Không nên gọi điện cho các dịch vụ chạy quảng cáo, họ phải bỏ 1 khoảng tiền ra chạy để được xuất hiện top cao, tuy nhiên họ sẽ tính chi phí cao để bù lại số tiền họ phải trả cho dịch vụ chạy quảng cáo.

Đây là bảng giá cho quý khách hàng tham khảo dịch vụ rút hầm cầu chuyên nghiệp tại TPHCM